Yrityssaneeraus 3 – Oikeusvaikutukset

Yrityssaneerausmenettelyn keskeiset oikeusvaikutukset Yrityssaneerauksen oikeusvaikutukset eli maksu-, vakuudenasettamis, perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellot astuvat voimaan pääsääntöisesti silloin, kun saneerausmenettely hyväksytään tuomioistuimen päätöksestä. Oikeusvaikutuksien kannalta on keskeistä erottaa saneerausvelat muista sellaisista veloista, jotka ovat syntyneet saneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen, sillä saneerausmenettelyn oikeusvaikutukset ulottuvat ainoastaan ennen menettelyn alkamista syntyneisiin velkoihin. Sellaiset velat, jotka eivät ole saneerausvelkoja, voidaan maksaa ja … Continue reading Yrityssaneeraus 3 – Oikeusvaikutukset