Verovelkarekisteri käyttöön

Verohallinto on  aloittanut verovelkarekisterin käyttöönottoa 1.12.2014 edeltävät tiedonannot kaikille niille yritysasiakkaille, joilla on tällä hetkellä verovelkaa. Rekisteriin merkittävän verovelan vähimmäismäärä on 10.000 euroa mutta ennakkoilmoitus tulee kuitenkin kaikille yritysasiakkaille riippumatta veron määrästä ja siitä milloin verovelka on syntynyt.

Verohallinto on ohjeissaan todennut, että ilmoituksen saaminen ei aiheuta mitään toimenpiteitä sellaisten yritysasiakkaiden kohdalla, joilla maksamatta olevan veron määrä on alle 10.000 euroa. On todennäköistä, että verohallinnon asiakaspalvelu saa tästä huolimatta huolestuneiden yritysasiakkaiden tiedusteluita tilanteista, joissa verovelkaa ei enää olekaan ilmoituksen saapuessa tai se on alle 10.000 euroa.

Verovelkarekisterin tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta poistaa harmaata taloutta. Hallituksen esityksessä todetaan, että tavoitteena on helpottaa tilaajavastuulain tilaajille asettamien velvoitteiden täyttämistä ja laajentaa verovelkatietojen käyttöä harmaan talouden torjunnan välineenä.

Rekisterin luomisella katsotaan olevan myös yleisempi harmaan talouden torjuntaan liittyvä vaikutus siten, että se estäisi laiminlyöntejä ja heikentäisi harmaan talouden toimijoiden toimintaedellytyksiä.

On myös mahdollista, että perinnän myöhemmässä vaiheessa julkaistaan tiedot Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Virallisessa lehdessä. Tällöin julkaistaan verovelallisen nimi ja verovelan määrä.

Tämän taas katsotaan olevan yleinen kannustin yrityksille täyttää maksuvelvoitteensa ja tavoitteena tuntuu olevan, että näin lisättäisiin myös verotuloja  harmaan talouden ulkopuolella.

Verovelkarekisteri koskee kaikkia sellaisia elinkeinonharjoittajia, joiden verovelat ylittävät 10.000 euroa tai joiden kausiveroilmoituksissa on laiminlyöntejä viimeisten kuuden kuukauden ajalta.

Yritysten tiedot ovat julkisia ja niihin on pääsy kenellä hyvänsä. Toiminimellä toimivan elinkeinonharjoittajan ja elinkeinotoimintaa harjoittavan kuolinpesän verovelkatietoja voivat katsoa vain Katso-tunnisteella tunnistautuneet käyttäjät. Tällöinkin tietoja saa katsoa vain tilaajavastuulain- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin.

– Tapio Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.