Verotarkastus, esiin tulleet virheet

Verohallinnon tilastojen mukaan verotarkastuksissa tehtyjen havaintojen mukaan verovelvollisten kirjanpidon virheet ovat hyvin toistuvia ja samanlaisia riippumatta yritysten koosta tai toimialasta.

Näitä massavirheiksi kutsuttuja ovat mm. perusteetta maksetut verovapaat kustannukset, työntekijöiden ja osakkaiden ja lähipiirin erilaiset edut, osakkaan ja yhtiön väliset omaisuudensiirrot sekä käyvän arvon määrittely.

Virheet ovat luonteensa puolesta vuosittain toistuvia. Ne liittyvät esim. arvonlisäverolain virheelliseen toistuvaan soveltamiseen, ennakkoperinnän palkka vai työkorvaus problematiikkaan jne. Kokonaisuutena voi sanoa, että yksittäisesti pieniin asioihin, joista kuitenkin verovuosittain saattaa kertyä kohtuullinenkin loppusumma.

Pienyrityksissä ollaan hyvin usein peitellyn osingonjaon kysymyksissä ja erilaisten kulujen vähennyskelpoisuuden arvioinnissa. Suuremmissa yrityksissä ongelmat on havaittu kansainväliseen kauppaan ja yritysjärjestelyihin liittyvissä seikoissa. Pelkästään kansainväliseen kauppaan liittyvä arvonlisäveron oikea käsittely on ongelmallinen ja vaatii erityistä osaamista.

Oma lukunsa on sitten tietoinen ohi kassan myynti, kuittikauppa jne. Tietyillä toimialoilla on ominaista ns. pullea kassa ja toisaalta epäluotettavuutta herättää myös negatiivinen kassa.

Arvonlisäverotuksessa on havaittu usein yhtiölle kuulumattomien kustannusten kirjaaminen verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi. Kulutositteiden dokumentointi on varsin haasteellista kuten liittyykö kulu luonteensa puolesta edustukseen, markkinointiin vai jopa yksityistalouteen. Asiakirjojen ja kirjausperusteen dokumentointi sinänsä on väliin varsin vajavaista tai sitten sitä ei ole lainkaan. Tällaisen materiaalin pohjalta ei verotarkastukselta ole kovin hyvää odotettavissa.

Väitän kuitenkin, että suurin osa edellä todetuista massavirheistä on korjattavissa ja vältettävissä ennen kuin verotarkastuksen toimittaminen on vääjäämättä edessä. Kyse on vain siitä osaako ja haluaako esim. verovelvollisen käyttämä tilitoimisto paneutua asiakkaansa asioihin aivan oikeasti vai tyydytäänkö debet-kredit kirjanpidon tuottamiseen välittämättä mistään muusta mitään.

Välittäminen muusta tarkoittaa kirjausperusteen vaatimista asianmukaiseksi, matkalaskun asianmukaista laatimista, edustus- ja markkinointikulujen selvää dokumentointia, kassakirjan pitämistä, kaikkien liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen suunnitelmallista dokumentointia jne. Eli kirjanpitopalvelun tuottajan tulisi olla oikeasti alan ammattilainen luotsatessaan yrittäjäasiakasta kirjanpitolain ja –asetuksen sekä verolainsäädännön labyrintissä. Kirjanpitopalvelujen tarjoaminen ei saisi olla välttämätön vaihe veroilmoituksen täyttämiseksi vaan sen tulisi olla laaja-alainen näkemys kokonaisuudesta.
Uskallan sanoa, että kaikki noin 40 vuoden aikana näkemistäni verohallinnon massavirheiksi kutsumista virheistä olisi voitu ja itse asiassa pitänyt hoitaa kuntoon jo tilitoimistopalvelun yhteydessä. Ne ovat kaikki turhia jälkiverotuksen kohteita, joihin tulisi kirjanpidon tuottamisen yhteydessä puuttua asiakkaan omassa intressissä. Näin saataisiin verotarkastuskin keskittymään todellisiin ja suuriin veronsäästöoperaatioiden arviointeihin kuten siirtohinnoitteluun ja yritysjärjestelyihin.
– Tapio Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.