Sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos on monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, jonka tavoitteena on turvata liiketoiminnan jatkuminen ja toteuttaa yrityksen omistajanvaihdos mahdollisimman kevyin verorasituksin. Huolellisella suunnittelulla ja asiantuntija-avulla varmistat sukupolvenvaihdoksen onnistumisen.

Liiketoiminnan jatkuminen tavoitteena

Sukupolvenvaihdoksella eli SPV:llä tarkoitetaan yrityksen omistuksen siirtämistä sellaiselle uudelle omistajalle, joka on nuorempaa ikäluokkaa kuin luovuttaja.  Kyse voi olla yrityksen siirtämisestä omistajan elinaikana lapsille tai muulle lähisukulaiselle tai täysin ulkopuoliselle uudelle omistajalle, kuten henkilöstölle. Olennaista sukupolvenvaihdoksen määritelmän kannalta on, että uusi omistaja jatkaa yrityksen liiketoimintaa.

Kannattavan yrityksen lopettaminen on yhteiskunnan kannalta aina menetys, minkä vuoksi liiketoiminnan jatkamista mahdollisen uuden omistajan voimin tuetaan erilaisin taloudellisin kannustimin. Sukupolvenvaihdoksessa kannustimet ovat verohuojennuksia. Vaikka valtio pääsääntöisesti verottaa omaisuuden siirtymistä melko raskaasti, voidaan SPV toteuttaa tavanomaista huomattavasi kevyemmin verorasituksin.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen on mahdollista riippumatta siitä, missä muodossa liiketoimintaa harjoitetaan. Yleisimmin kyseeseen tulevat osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Myös maatilan sukupolvenvaihdos on mahdollinen. Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun saattaa kuulua osana yhtiömuodon muuttaminen ja laajan yritystoiminnan jakaminen osiin.

Sukupolvenvaihdoksen riskit

Suunnittelemattomuus ja verohuojennusten menettäminen

Yrityksen valmistaminen sukupolvenvaihdokseen ja lopullinen sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen vaativat tarkasti suunniteltua vaiheittaista prosessia, jonka kaikkia vaiheita ohjaa verotus. Varsinaista sukupolvenvaihdosta koskevaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole, vaan sukupolvenvaihdokseen vaikuttavia säännöksiä on eri puolilla lainsäädäntöä, mikä vaikeuttaa onnistuneen sukupolvenvaihdoksen suunnittelua. Kokemuksemme yritys- ja vero-oikeudesta takaa, että tunnemme juuri sukupolvenvaihdoksen kannalta tärkeän lainsäädännön.

Suunnittelematon tai heikosti suunniteltu sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen johtaa yleensä siihen, että osa verohuojennuksen saamisen kannalta tärkeistä lakien säännöksistä jätetään huomioimatta. Seurauksena verohuojennussäännösten etu voidaan menettää ja yrityksen jatkajan on maksettava suuremmat verot verrattuna onnistuneeseen sukupolvenvaihdokseen. Sukupolvenvaihdosta ei kannata toteuttaa ilman asiantuntijan apua.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen kuluva aika

Hyvin yleinen ja vakava virhe yritysten sukupolvenvaihdoksissa on sen suunnittelun aloittaminen liian myöhään. Olemme havainneet, että onnistuneen sukupolvenvaihdoksen suunnitteleminen on syytä aloittaa jopa 3–5 vuotta ennen sen toteuttamisen haluttua ajankohtaa, jolloin varataan riittävästi aikaa mahdollisesti vaadittavien sarjatoimenpiteiden tekemiseen. Jokainen yritys ja sukupolvenvaihdos silti on oma erityistapauksensa eikä kaikkiin yrityksiin päteviä yleisohjeita tarvittavista toimista tai vaadittavasta ajasta voida antaa. 

Suunnitellessamme yrityksesi sukupolvenvaihdoksen laadimme arvion sukupolvenvaihdoksen edellyttämästä ajasta sekä aikataulun sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen eri vaiheista.

Onnistunut sukupolvenvaihdos

Edullinen verotus

Suunnitellun sukupolvenvaihdoksen tavoitteena on verohuojennusten saaminen niin tuloverotuksessa kuin perintö- ja lahjaverotuksessa. Huojennus voi olla veron merkittävässä alennuksessa ja kymmenen vuoden korottomassa maksuajassa.

Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen edellytys on perusteellinen ja huolellinen suunnittelu. Yrityksen ulkopuolisen suunnittelijan käyttäminen on yleensä välttämätöntä, jotta verohuojennukset voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntemuksemme takaa, että yrityksesi sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen suunnitellaan kerralla oikein. 

Liiketoiminnan jatkuminen

Tarpeeseen toteuttaa yrityksen sukupolvenvaihdos voi liittyä omistajayrittäjän pelko siitä, hoitaako uusi sukupolvi yritystä niin kuin yrityksen perustajasukupolvi on hoitanut, kuin omaansa. Sukupolvenvaihdos saattaa edellyttää myös neuvotteluja yhtiöön tulevien uusien osakkaiden tai yritysjärjestelyihin osallistuvien yhtiöiden kanssa. Molemmat edellä mainitut seikat edellyttävät sukupolvenvaihdoksen läpiviejältä hyviä neuvottelutaitoja. Asiantuntijuutemme mukanaolo pehmentää niitä mahdollisia jännitteitä, joita liittyy omistajayrittäjän elämäntyön siirtämiseen uudelle jatkajalle. 

Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen jälkeen yrityksen vanhat ja uudet osaajat puhaltavat yhteen hiileen yrityksen liiketoiminnan hyväksi.

Sukupolvenvaihdoksen lainsäädäntö

Sukupolvenvaihdokseen liittyviä säännöksiä on laajemmin perintö- ja lahjaverolaissa, mutta kokonaisuutena tulee ottaa huomioon tuloverosäännösten lisäksi eri yhtiömuotoja koskeva lainsäädäntö. 

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavat

Vaihtoehtoina sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle ovat kauppa, lahja ja lahjanluonteinen kauppa sekä näiden sekamuodot. Lopullinen sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen saattaa edellyttää yrityksen valmistamista omistajanvaihdosta varten. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiökumppanuuksien järjestelyä, yritysjärjestelyjä, liiketoiminnan yhtiöittämistä, omien osakkeiden hankintaa ja apuyhtiöiden käyttöä. Osana sukupolvenvaihdoksen kokonaistoteutusta asianajotoimistomme huolehtii myös tarvittavien yritysjärjestelyjen läpiviemisestä.

Vahva kokemuksemme sukupolvenvaihdoksien toteuttamisesta

Toimistollamme on pitkä vuosikymmenten kokemus liikejuridiikasta ja verotuksesta, jotka kummatkin ovat sukupolvenvaihdoksen suunnittelun kannalta keskeisimpiä oikeudenaloja. Olemme vieneet läpi lukuisia sukupolvenvaihdoksia eri toimialoilla toimivissa yrityksissä ja luoneet pitkiä asiakaskontakteja, joiden aikana olemme seuranneet yrityksen omistuksen siirtoa ja uusien omistajien toimimista yrityksessä vuosikausien ajan. Sukupolvenvaihdoksen läpikäynyt yritys ja sen uudet omistajat saavat meiltä tarvittavan tuen ja neuvonnan yrityksen haltuun saamiseksi.  

Osaamisemme neuvotteluista ja sovittelusta on eduksi

Toimistomme profiloituu sovittelun ja neuvottelutaidon lähettiläänä ja toimistomme asianajaja Tapio Kinanen on koulutettu Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon merkitty sovittelija. SPV:n edellyttämän oikeudellisen osaamisen lisäksi saatte meiltä asiantuntevan sovittelijan ja neuvottelijan avuksi sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen, mikä voi lopulta osoittautua olennaiseksi sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.