Sukupolvenvaihdos ja tulolähdejaon poistuminen

Suunniteltu sukupolvenvaihdos mahdollistaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaisen verohuojennuksen soveltamisen yritysvarallisuuden siirtoon jatkajalle. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltumisen edellytysten kannalta on olennaista tunnistaa verohuojennuksen soveltamisalaan kuuluva yritysvarallisuus. Tunnistamisen kannalta tulolähdejaottelu on ollut keskeisessä asemassa. Tulolähdejaotteluun on suunnitteilla muutoksia, mutta sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamiseen ehdotetut muutokset eivät kuitenkaan vaikuttaisi.

Vähän aikaa sitten annetun hallituksen esityksen HE 257/2018 mukaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin niin, että yhteisöjen verotus toimitettaisiin riippumatta toiminnan eri tulolajeista. Maatilatalouden tulo verotettaisiin kuitenkin edelleen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Muutos tarkoittaisi esim. osakeyhtiön kannalta kaiken tulon verottamista elinkeinotulona. Tähän saakka esimerkiksi osakeyhtiön vuokratulot on katsottu henkilökohtaisen tulolähteen tuloksi ja verotettu tuloverolain mukaisesti. Jatkossa osakeyhtiön vuokratulotkin verotettaisiin siis elinkeinotulona.

Muutos keventää kirjanpidon ja veroilmoituksen laatijan työtä, sillä enää ei tarvitsisi jakaa ansaittuun tuloon liittyviä kuluja tulolähteittäin niiden oikein kohdentamiseksi. Kaikki tulonhankkimiskulut ja vähennyskelpoiset korkomenot voitaisiin tulevaisuudessa vähentää elinkeinotulolähteen tulosta.

Muutosta on tämän hetken tiedon mukaan tarkoitus soveltaa vuoden 2020 verotuksessa.

Uudistuksen ulkopuolelle on tarkoitus jättää yleishyödylliset yhteisöt sekä asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt.

Valiokuntakäsittelyssä ei ole pidetty tarpeellisena käsitellä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n verohuojennusta sukupolvenvaihdostilanteissa koskevaa pykälää. Pykälän sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltaminen on ollut varsin sidottu elinkeinotuloverolain ja tuloverolain soveltamiseen harkittaessa onko kyse sellaisesta yritysvarallisuudesta, johon sukupolvenvaihdoshuojennusta voidaan soveltaa.

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, ettei tulolähteitä koskevalla muutoksella ole tarkoitus vaikuttaa perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan käytäntöön.

Tämä tarkoittaa, että huojennus voidaan edelleen lähtökohtaisesti hyväksyä vain sellaisen yritysvarallisuuden siirtoon perintö- ja lahjaverolain 55 §:n tarkoituksessa, joka liittyy yritystoimintaan ja on tarpeen yritystoiminnan jatkamisessa. Tuloverolain mukaisesti ennen verotettu muu yritysvarallisuus tai yritystoiminnasta johtuneet passiiviset sijoitukset ja omistukset, jotka eivät ole tarpeen yritystoiminnassa, joudutaan siten jatkossakin erikseen selvittämään ja pohtimaan miten aiottu sukupolvenvaihdos huomattavine etuineen on mahdollista toteuttaa.

Muutos ei tule ainakaan keventämään sukupolvenvaihdokseen liittyvän suunnittelun tarvetta ja eikä lyhentämään sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen tarvittavaa väliin pitkääkin aikaa. Kun tarkoitus on, että vain elinkeinotuloverolain mukaan verotettava yritystoiminta voidaan veronhuojennus saavuttaen siirtää jatkajalle, on tuloverolain mukaan verotettava yritystoimintaan kuulumaton omaisuus pääsääntöisesti saatava siirron kohteena olevasta toiminnasta pois. Tulolähdejaon poistumisen jälkeenkin on voitava edelleen tunnistaa tulolähdejaon mukainen toiminta ja siihen kuuluva omaisuus.

28.1.2019
Tapio Kinanen
asianajaja, Hyvinkää

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.