Romukaupan laskumerkinnät

Hallituksen esityksen 31/2014 mukainen arvonlisäverolain muutos romukaupan käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta tulee voimaan 1.1.2015 ja se koskee kaikkea romualan liiketoimintaa eräin edellytyksin.

Voimaantuleva muutos aiheuttaa myös romukaupan osapuolten välisessä laskutuksessa ja laskumerkinnöissä muutoksia.

Lähtökohtaisesti myyjä eli romun kerääjä myydessään tavaransa romukauppiaalle ja tämä edelleen tukkukauppiaalle on myyjäosapuoli laskunantovelvollinen.

Ostaja eli romukauppias voi kuitenkin tehdä laskun osapuolten välille jos siitä on erikseen sovittu ja jos on olemassa järjestely, jolla myyjä hyväksyy laskun. Tällaisessa tapauksessa voidaan katsoa, että laadittu lasku on myyjän antama. Myyjä vastaa kuitenkin aina laskun oikeellisuudesta.

Useimmiten lienee niin, että tavaraa vastaanottava romukauppias on laskun tähänkin saakka laatinut eikä menettelystä osapuolten välillä juurikaan ole ollut nähtävissä erityistä sopimusta tai hyväksymisjärjestelmää. Toisin on ollut romukauppiaan ja tukkukauppiaan välillä. Hyväksymisjärjestelmä on kuitenkin syytä luoda vaikka laskuun tehdyllä merkinnällä, jonka myyjä erikseen kuittaa allekirjoituksellaan. Näin hän tulee hyväksyneeksi menettelyn ja tarkastaneeksi laskun sisällön oman vastuuasemansa perusteella.

Muutoin osapuolten väliseen laskuun on merkittävä normaalin perustietojen lisäksi kummankin arvonlisäverotunniste eli Y-tunnus.

Laskussa on oltava maininta ”käännetty verovelvollisuus” ja siinä voi olla lisäksi viittaus ”AVL 8 d §”. Jos kyse olisi ulkomaalaisesta myyjästä tulee viittauksena olla ”AVL 9 §”.

Viittauksena voi olla myös ”direktiivi 2006/112/EY artikla 199”.

Olennaista on edelleen se, että ostajan laatiessa laskun edellä mainitun keskinäisen sopimuksen ja hyväksymismenettelyn perusteella tulee siinä olla merkintä ”itselaskutus”.

On oletettavaa, että kovinkaan moni laskutus- tai taloushallinnon ohjelma ei sellaisenaan aikaansaa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskevan muutoksen edellyttämiä merkintöjä vaan ne vaativat elinkeinoharjoittajalta ohjelmistoon panostamista. Vastaavasti tilitoimistoyrittäjät joutuvat ohjelmistojaan tältä osin muokkaamaan. Asiaa tietysti helpottaa paikoin se, että vastaavat seikat ovat tulleet jo opetelluksi rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta käyttöön otettaessa.

– Tapio Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.