Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen uudet velvoitteet ovat seurausta eduskunnan hyväksymästä lakipaketista, jonka tavoitteena on torjua harmaata taloutta.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus astui voimaan 1.7.2014.

Seuraavaksi yritän vastata kysymyksiin:

  • Mitä pitää ilmoittaa?
  • Minne pitää ilmoittaa?
  • Mihin mennessä pitää ilmoittaa?
  • Miten ilmoitetaan?

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus koskee:

  • yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, valtiota ja kaikkia jotka rakentavat tai rakennuttavat.

Urakkatietojen ilmoitus tarkoittaa sitä, että työn tilaaja ilmoittaa verottajalle keneltä työ on tilattu ja mihin hintaan. Toisin sanoen vain tilattu työ pitää ilmoittaa, itse tehdystä työstä ei itse tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitettavia töitä ovat arvonlisäverolain mukaiset rakentamispalvelut, rakennustelineiden pystytys- ja purkutyöt sekä työvoiman vuokraus vastaaviin töihin.

Urakkatietoja ei tarvitse antaa, mikäli urakkasopimuksen suuruus on enintään 15.000 euroa ilman arvonlisäveroa. Mikäli em. summa ylittyy ennen työn valmistumista, on siitä annettava ilmoitus siitä kuukaudesta alkaen, kun ylityksen tiedetään tapahtuvan, tai sen on jo tapahtunut. Urakkasopimusten tarkoituksenmukainen pilkkominen alle 15.000 euron suuruisiin osiin ei ole sallittua.

Työntekijätiedot ilmoittaa työmaan päätoteuttaja. Päätoteuttajana voi toimia pääurakoitsija, rakennuttaja tai työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja.

Työmaalla toimivat yritykset ja yksityishenkilöt ilmoittavat tietonsa päätoteuttajalle, joka taas ilmoittaa tiedot työntekijöistä verottajalle. Ammatinharjoittaja antaa omat tietonsa.

Ilmoitus tehdään yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Yhteinen rakennustyömaa syntyy, kun tehdään rakennustyötä ja työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työtä tehneet henkilöt tulee ilmoittaa.

Tietoja ei tarvitse antaa, jos työmaakohtaisesti hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15.000 euroa. Hankkeen kokonaisarvoa laskettaessa otetaan huomioon vain rakennuttajan ulkopuoliselta tilaamien palveluiden arvo, ei rakennuttajan oman henkilökunnan palkkakustannuksia.

Tiedot on annettava verohallinnolle viimeistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden viidenteen päivään mennessä. Eli esimerkiksi helmikuun tiedot on annettava huhtikuun viidenteen päivään mennessä.

 Ilmoittaminen on mahdollista ainoastaan sähköisesti, joko Ilmoitin.fi- tai Suomi.fi –palvelun kautta.

– Jaana Mäkinen & Tapio Hänninen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.