Oikeusturvavakuutus ja sovinto

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyin tavoin. Vakuutuksella voidaan varautua mahdollisiin tuleviin riitoihin ja oikeudenkäynteihin ja niihin liittyvään kuluriskiin. Yritysten kannattaa varautua riitaisuuksiin ottamalla oikeusturvavakuutus, mutta se kuuluu yleensä myös osana yksityishenkilön kotivakuutukseen. Monelta on saattanutkin jäädä huomaamatta kotivakuutuksen oikeusturvaosa.

Kuluriskin siirtäminen vakuutusyhtiölle ei kuitenkaan ole syy päästää erimielisyyksiä kärjistymään oikeusriidoiksi. Käräjäoikeuden tuomio on viimesijassa tuomioistuimen antama ratkaisu osapuolten väliseen riitaan sen materiaalin perusteella, joka on oikeudenkäynnissä tuotu esille. Tuomio ei ota huomioon oikeudenkäynnin osapuolten aikomuksia tai tarkoituksia ja voi siten esimerkiksi viedä perustan riitaantuneiden sopimuskumppaneiden toiminnan jatkamiselta. Vakuutuksesta riippumatta pitkittyneen oikeudenkäynnin aiheuttama ajanhukka ja oikeudenkäyntikulujen kasvattaminen riitelemällä ei kuitenkaan ole järkevää.

Oikeudenkäyntiin nähden ensisijaisena riidanratkaisukeinona voidaankin monissa tapauksissa pitää neuvotteluja ja sovittelua, joilla pyritään saamaan aikaan sovintosopimus osapuolten välillä. Asianajajan johtamat sovintoneuvottelut sopivat etenkin yritysten välisten riitaisuuksien selvittämiseen, sillä neuvotteluissa voidaan sopia myös asioista, jotka koskevat riitaantuneiden liikekumppaneiden yhteistyön jatkamista sovinnon aikaansaamisen jälkeen. Edellä mainitusta huolimatta sovintoneuvotteluja voidaan yleensä suositella myös yksityishenkilöiden välisten riitojen ratkaisukeinoksi. Sovintomenettely on myös yleensä nopeampi ja kuluriskiltään osapuolelle pienempi kuin tuomioistuinkäsittely. Sovintosopimuksessa sovitaan nimittäin usein siitä, että kumpikin osapuoli vastaa omista asianajokuluistaan.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan monesti myös oikeudenkäynnin välttämisestä aiheutuneet kustannukset ja siten myös sovintomenettelyn kulut voidaan yleensä korvata vakuutuksesta. Vakuutusehdoissa saatetaan kuitenkin vakuutuskorvauksen maksamiseksi edellyttää, että osapuoli vaatii vastapuolelta asianajo- ja oikeudenkäyntikulujaan korvattavaksi. Oikeudenkäyntikuluja on vaadittava, koska vakuutusyhtiöllä on oikeus saada vastapuolelta vaadittu kulukorvaus maksettuaan vakuutuskorvauksen jutun voittaneelle osapuolelle. Kuluvaatimuksen esittämisen laiminlyöminen voi johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen.

Vakuutusyhtiön edellyttämä kuluvaatimuksen esittäminen on siis ristiriidassa sovittelussa noudatetun kulujen jaon pääsäännön kanssa. Moni vakuutusyhtiö kuitenkin hyväksyy sovintomenettelyn kohdalla kuluvaatimuksen esittämättä jättämisen, kunhan tästä on muistettu neuvotella etukäteen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuskorvauksen saamiseksi ei siis ole syytä edetä käräjäoikeuteen saakka vaan oikeusturvavakuutus antaa suojaa myös sovintomenettelyn kuluriskiltä.

– Klaus Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.