Oikeudenkäymiskaaren muutokset voimaan 1.9.2019 – OK 5:3

Oikeudenkäymiskaareen on tulossa useita muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 1.9.2019. Muutokset ovat yhteydessä käräoikeusuudistukseen ja summaarisia prosesseja koskeviin uudistuksiin ja sähköisen asioinnin lisäämiseen.

Eräs tekninen muutos koskee oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ää. Laissa ei ole aikaisemmin nimetty yksiselitteisesti, mitä tarkoitetaan summaarisella riita-asialla. Summaarisen riita-asian tai prosessin käsitettä on kuitenkin käytetty varsin yleisesti tuomioistuimissa ja viranomaisissa.

Hallituksen esityksen mukaan 1.9.2019 voimaan tulevassa muutetussa pykälässä ” – – määriteltäisiin summaarinen riita-asia lisäämällä käsite suluissa pykälään. Lisäys olisi tekninen ja mahdollistaisi summaarisen riita-asian käsitteen käyttämistä jäljempänä oikeudenkäymiskaaressa ja tarvittaessa muussa lainsäädännössä.”

Summaarinen riita-asia on tiivistetysti joko 1) tietyn määräistä maksuvaatimusta, 2) esineen tai olosuhteen palauttamista tai 3) häätöä koskeva asia. Jotta kyse on summaarisesta riita-asiasta, edellytetään lisäksi, ettei vastapuoli kantajan käsityksen mukaan vastusta vaatimuksia. Jos kantajan olettama asian riidattomuudesta pitää paikkansa, niin menettely päättyy usein yksipuoliseen tuomioon, jossa vastapuoli velvoitetaan kantajan vaatimuksen mukaisiin suorituksiin.

Määritelmän lisääminen lakiin selkeyttää lakia ja helpottaa kansalaisten ja yritysten itsenäistä asiointia tuomioistuimissa. Muutos palvelee tavoitetta lisätä sähköisen asioinnin käyttöä ja yksityisten tosiasiallisia mahdollisuuksia laittaa yksinkertainen riita-asia vireille ilman oikeudellista avustajaa, sillä 1.9.2019 lukien kuka tahansa voi lukea summaarisen riita-asian määritelmän laista eikä määritelmän selittämiseksi tarvitse palkata juristia. Juristien ydinosaaminen ja suurin lisäarvo pääsevät oikeuksiinsa monimutkaisissa riidoissa.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.