Muutokset verovuodelle 2015

Hallitus on sopinut veromuutoksista vuodelle 2015. Toimialasta riippumatta yrittäjiä varmasti kiinnostavat eniten osakeyhtiön voitonjakoa ja edustusmenoja koskevat muutokset.

Pääomatulojen verotusta kiristetään. Alempi 30 prosentin verokanta säilyy ennallaan, mutta ylemmän verokannan alaraja laskee 30000 euroon ja veroprosentti nousee 32:sta 33 prosenttiin.

Osinkojen verotus pysyy ennallaan. Käytännössä siis kahdeksan prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta alittava osinko maksetaan siten, että 150000 euroon asti 75 prosenttia osingosta on verovapaata ja 25 prosenttia pääomatuloa. Kahdeksan prosentin ylittävästä osuudesta 25 prosenttia maksetaan verovapaana ja 75 prosenttia ansiotulona.

Hallitus on päättänyt palauttaa edustusmenojen 50 prosentin vähennysoikeuden vuodelle 2015. Muutoksella on todennäköisesti positiivinen vaikutus talouteen, sillä se hyödyttää niin ostajaa kuin myyjääkin.

Tuleva vuosi on viimeinen, jolloin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta SVOP voi saada eräin edellytyksin pääoman palautuksia.

Muita muutoksia:

  • Työmatkoista tehtävän vähennyksen omavastuu osuus nousee 750 euroon
  • Asuntolainan korkovähennysoikeus tippuu 5 prosenttiyksikköä 65 prosenttiin
  • Tuotannollisten investointien tuplapoisto oikeus on voimassa vuonna 2015 ja 2016
  • Perintö- ja lahjaveroprosentti nousee kaikilla portailla 1 prosenttiyksikön
  • Kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajat nousevat 0,2 prosenttiyksikköä ja vakituisen asuinrakennuksen 0,05 prosenttiyksikköä
  • Yrityksen metalliromun ja –jätteen myyntiin tulee voimaan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Verovapaiden matkakustannusten korvauksissa tapahtuu myös muutoksia vuonna 2015.

  • Kilometrikorvaus nousee sentillä 44 senttiin
  • Yli 10 tunnin työmatka oikeuttaa kokopäivärahaan, jota nostetaan eurolla 40 euroon. Matkan ylittäessä vuorokauden yli kuudella tunnilla päiväraha on myös 40 euroa.
– Tapio Hänninen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.