Korotetut poistot verovuosina 2013-2016

Hallitus on päättänyt kasvua ja työllisyyttä tukevista toimista vuoden 2015 talousarvion täydentämisen yhteydessä.

Yksi näistä on yksityisten investointien lisäämiseksi myönnettävien korotettujen poistojen määräajan jatkaminen vuosille 2015 ja 2016.

Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista 2013-2014 muutos tuli voimaan 1.1.2015 ja koskee nyt myös vuosia 2015 ja 2016. Sen mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus verotuksessa vähentää kalenterivuosina 2013-2016 käyttöönottamiensa tuotannollisessa toiminnassa käytettävien rakennusten sekä uusienkoneiden ja laitteiden poistoina elinkeinoverolaissa tarkoitettujen poistojen ylittäviä poistoja.

Ylittävät poistot saa tehdä sinä verovuonna, jona rakennus on otettu käyttöön ja sitä seuraavana vuonna. Vastaava säännös koskee koneesta ja laitteesta tehtävää poistoa.

Rakennusten enimmäispoisto on 14 % poistamatta olevasta hankintamenosta ja koneen ja laitteen osalta 50 %. Laki koskee sananmukaisesti vielä vuotta 2016, joten vuonna 2017 ei korotettua poistoa voi tehdä vaikka käyttöönotto olisi tapahtunut vuonna 2016.

Laissa on yksityiskohtaiset määräykset mitä rakentamisella tarkoitetaan ja milloin se katsotaan aloitetuksi. Koneen ja laitteen osalta ajankohdan ratkaisee käyttöönotto.

Korotettu poisto, jotta sen voi lukea hyväkseen verotuksessa, tulee tehdä myös kirjanpidossa. Verotuksen toimittamista varten on varauduttava esittämään luotettava selvitys rakentamisen aloittamisen, rakennuksen sekä koneen ja laitteet käyttöönottamisen ajankohdasta. Koneiden ja laiteiden osalta on vielä edellytyksenä, että ne on eritelty verovelvollisen kirjanpidossa, jotta ne voidaan helposti erottaa muista menoista.

Korotettujen poistojen vaikutus vähentää verotuottoja arviolta noin 65 miljoonaa euroa. Korotetun poisto-oikeuden jatkaminen alentaa investointien tuottotarvetta ja kannustaa tätä kautta lisäämään tehdas-, työpaja-, kone- ja laiteinvestointeja. Lain soveltamisen piiriin arvioidaan kuitenkin kuuluvan vain 750-1000 yritystä.

Verohallinto on 30.1.2015 julkaissut uuden soveltamisohjeen, joka korvaa 24.3.2014 annetun ohjeen. Ohje sisältää muutamia havainnollistavia esimerkkejä ja viittauksia oikeuskäytäntöön. Koska lain edellytykset korotettujen poistojen käyttöoikeuteen on pidetty samoina, ovat aikaisemmat oikeustapaukset edelleen käyttökelpoisia.

– Tapio Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.