Koeaika III – Koeajan uusiminen

Voiko koeaikaa uusia?

Koeajasta voidaan pääsääntöisesti sopia vain kerran työsuhteessa.

Koeajan uusiminen on mahdollista tiettyjen edellytysten täyttyessä esimerkiksi silloin, kun työntekijä palaa entisen työnantajansa palvelukseen. Koeaikaehdon hyväksyttävyyden arvioinnissa annetaan painoarvoa muun muassa sille, kuinka pitkän ajan työntekijä on ollut poissa työstä, palaako hän merkittävästi erilaisiin tehtäviin ja onko työntekijän asemassa tapahtunut merkittäviä muutoksia.

KKO 1986 II 52: Koska työntekijä oli palannut kohtuullisen ajan kuluessa entisen kaltaiseen työhön työnantajan palvelukseen, eikä ollut selvitetty, että olisi ollut erityinen syy koeaikaa koskevan määräyksen ottamiseen työsopimukseen, katsottiin määräyksen tarkoituksena olleen työsopimuksen purkamista ja irtisanomista koskevien säännösten kiertäminen. Sen vuoksi koeaikaa koskeva määräys ei ollut sitova.

KKO 1995:103: A:lla on ollut pitkä kokemus konttorinjohtajan tehtävistä. Hän on kyennyt itsenäisesti harkitsemaan, siirtyykö hän yhtiön tarjoamilla ehdoilla uudelleen yhtiön palvelukseen vai jääkö hän entiseen työhönsä. Allekirjoittamalla työsopimuksen hän on hyväksynyt myös koeaikaa koskevan ehdon itseään sitovaksi. A:n työtehtäviin on sekä yhtiön Kouvolan että Tampereen konttorissa kuulunut konttorin johtaminen ja myyntityö. Tampereen myyntialue on kuitenkin ollut Kouvolaa suurempi, ja asiakaskunta sekä alaiset ovat vaihtuneet. Näissä olosuhteissa ei ole perusteltua katsoa, että yhtiö olisi koeaikaa koskevalla ehdolla pyrkinyt kiertämään työsopimuksen purkamista ja irtisanomista koskevia määräyksiä. Ehto sitoo A:ta.

KKO:n ratkaisuista ilmenee, että pyrkimyksenä on erityisesti estää työsuhdeturvan kiertäminen.

Milloin voidaan sopia uudesta koeajasta?

Seuraavien esimerkkien avulla voidaan hahmottaa, missä tilanteissa koeaika voidaan uusia.

Uudesta koeajasta voidaan sopia, kun vastaavia työtehtäviä koskeva uusi työsopimus tehdään viisi vuotta edellisen työsopimuksen päättymisen jälkeen.

Uudesta koeajasta ei voida sopia, kun vastaavia työtehtäviä koskeva uusi työsopimus tehdään viikko edellisen työsopimuksen päättymisen jälkeen.

Uudesta koeajasta voidaan kuitenkin sopia, kun nykyinen puhelinmyyjä palkataan myyntipäälliköksi.

Tommi Lahdelma
OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Koeaika | Koeaikapurku | Työnantaja | Työntekijä | Työoikeus | Työsopimus | Työsopimuslaki | Työsuhde

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.