Koeaika I – Mikä on koeaika?

Koeajasta voidaan sopia

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta. Koeajasta sopiminen edellyttää, että sekä työnantaja että työntekijä ovat selkeästi tietoisia koeaikaehdoista ja koeajan pituudesta.

Koeajan enimmäispituus

Koeaika voi työsopimuslain mukaan kestää enintään kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikainen työsuhde ja koeaika

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Työehtosopimus ja koeaika

Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Työsopimuksen purku koeajalla

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään työsopimuslaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa

Tommi Lahdelma
OTM
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Koeaika | Koeaikapurku | Työehtosopimus | Työnantaja | Työntekijä | Työoikeus | Työsopimus | Työsuhde

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.