Kilpailukieltosopimus II – Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen normaalitilanteessa

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen normaalitilanteessa

Vuoden 2022 alusta tuli voimaan työsopimuslain ja merityösopimuslain muutos, joka vaikuttaa niin olemassa olevien työsopimuksien kuin uusien solmittavien työsopimusten kilpailukieltolausekkeiden käyttöön ja niistä maksettaviin korvauksiin sekä työnantajan mahdollisuuteen kilpailukieltosopimuksen yksipuoliseen irtisanomiseen.

Kilpailukieltosopimuksesta on säädetty työsopimuslain 3 luvun 5 §:ssä ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:ssä.

Lainmuutos tarkoittaa, että mikäli työsopimukseen liittyy työntekijää rajoittava kilpailukieltosopimus, tulee siitä 1.1.2022 lähtien aina maksaa työntekijälle korvaus, jonka suuruus riippuu rajoitusajan pituudesta. Merkitystä ei ole sillä missä asemassa tai työtehtävässä työntekijä on.

Kilpailukieltoa koskevan ehdon ottaminen työsopimukseen edellyttää aina työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvän erityisen painavan syyn olemassaoloa. Sopimus voidaan tehdä työsuhteen alkaessa tai sen aikana ja sillä voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa tällaista toimintaa omaan lukuunsa.

Työnantajan mahdollinen yksinomainen tarkoitus rajoittaa kilpailua ei oikeuta kilpailukieltosopimuksen tekemiseen, vaan sopimuksen tekeminen edellyttää aina edellä mainitussa suhteessa erityisen painavaa syytä. Syyn olemassaolon näyttäminen on työnantajan asia mahdollisessa riitatilanteessa.

Enintään kuuden kuukauden kilpailukieltosopimus

Lähtökohta on, että kaikista kilpailukieltosopimuksista maksetaan 1.1.2022 lähtien laissa määritelty korvaus.

Enintään kuuden kuukauden mittaisesta rajoitusajasta on nyt maksettava työntekijälle aina korvaus, joka vastaa 40 % työntekijän palkasta.

Yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimus

Yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimuksesta korvauksen määrä on 60 % palkasta rajoitusajan alusta lukien eikä siis vain kuuden kuukauden ylittävältä osin.

Rajoitusaika on sovittavissa enintään yhden vuoden pituiseksi.

Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen

Työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimukseen liittyvä kilpailukieltosopimus yksipuolisesti. Lainmuutoksella 1.1.2022 lukien työnantajan tulee noudattaa silloin irtisanomisaikaa, jonka pituus on oltava vähintään 1/3 rajoitusajan pituudesta kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanominen ei vaadi erityistä syytä vaan työnantajan harkinta riittää.

Jos työntekijä on kuitenkin ehtinyt jo päättää työsopimuksen, ei työnantajalla enää ole irtisanomisoikeutta vaan korvaus tulee maksettavaksi joko 40 tai 60 %:n mukaisesti.

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin työntekijän irtisanouduttua sopia irtisanomisajasta yhteisesti toisin, mutta pakottavan lainsäädännön johdosta lyhyemmästä irtisanomisajasta ei voi sopia etukäteen. Tässä tarkoitettu yhteinen sopiminen liittyy läheisesti työnantajan ja työntekijän sopimukseen työsopimuksen päättämisestä erityisenä toimenpiteenä verrattuna toisen osapuolen irtisanomisilmoitukseen.

Huomattava on kuitenkin, että kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä.

Mikäli työnantaja on edellä mainittua irtisanomisaikaa noudattaen irtisanonut kilpailukieltosopimuksen, ei työntekijällä ole enää mahdollisuutta vedota sopimukseen ja vaatia sillä perusteella korvausta.

Tapio Kinanen
asianajaja

Linkit kirjoitussarjan muihin osiin

Kilpailukielto | Kilpailukieltosopimus | Liiketoiminta | Työoikeus | Työsopimus | Työsopimuslaki

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.