Eurooppalainen perintötodistus helpottaa kansainvälisten perintöasioiden hoitoa EU:ssa

EU:n perintöasetusta alettiin soveltaa 17.8.2015. Asetuksella otettiin käyttöön eurooppalainen perintötodistus, joka yksinkertaistaa kansainvälisten perintöasioiden hoitamista toisessa jäsenvaltiossa. Eurooppalainen perintötodistus voi koskea vain 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden perintöä.

Perittävällä on voinut olla omaisuutta ulkomailla, jolloin perintöasiasta tulee kansainvälinen. Perillisillä ja muilla edunsaajilla on voinut aikaisemmin olla EU:n sisälläkin vaikeuksia todistaa perintöön oikeuttava asemansa toisessa EU-jäsenvaltiossa. Myös testamentin toimeenpanijoiden ja jäämistön hoitajilta edellytettävät asiakirjat tehtävänsä hoitamiseksi ulkomailla ovat vaihdelleet.

Perintötodistuksen käyttöönoton myötä säännöt perillisaseman tai testamentin toimeenpanijan tai jäämistön hoitoon oikeuttavan aseman todistamisesta ovat yhtenäiset EU:n alueella Iso-Britanniaa, Irlantia ja Tanskaa lukuun ottamatta. Todistuksella osoitetaan perimykseen sovellettavan lain mukaisesti vahvistetut seikat, kuten perillisasema. Perintötodistus on pätevä toisessa jäsenvaltiossa ilman erillistä vahvistusmenettelyä. Todistuksen käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista vaan asema perintöasiassa on mahdollista osoittaa edelleen myös jäsenvaltion kansallisen oikeuden edellyttämällä tavalla.

Perintötodistusta haetaan siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuin on perintöasiassa toimivaltainen eli jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuin käsittelisi perintöasiaa. Todistusta voidaan hakea vasta perittävän kuoleman jälkeen. Suomessa eurooppalaista perintötodistusta haetaan lomakkeella Helsingin maistraatista.

– Klaus Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.