Eläkepäiviksi veroja pakoon Espanjaan? I – Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Suomen verolainsäädännössä verovelvolliset luokitellaan yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiksi. Verovelvollisuusasemalla on merkitystä verovelvollisuuden laajuuden kannalta. Yleisesti verovelvollisen verotus määräytyy ensisijaisesti tuloverolain (jäljempänä TVL) perusteella ja verotus tapahtuu verotusmenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Rajoitetusti verovelvollisen verotus määräytyy sen sijaan TVL:n ohella myös lähdeverolain mukaisesti ja verotus on pitkälti lähdeverotusta. Verotettavaa tuloa arvioitaessa yleisesti verovelvollisen verottavina tuloina otetaan huomioon hänen maailmanlaajuiset tulonsa, kun taas rajoitetusti verovelvollisen verotus koskee vain hänen Suomesta saamiaan tuloja.

Verovelvollisuusaseman määräytyminen perustuu TVL:ssä säädettyihin normeihin. Huomionarvoista on, että TVL:ssä ei ole varsinaista määritelmää rajoitetulle verovelvollisuudelle, vaan se perustuu yleisen verovelvollisuuden negaatioon; mikäli henkilö ei ole yleisesti verovelvollinen, katsotaan hänen olevan rajoitetusti verovelvollinen. Tämän takia verovelvollisuusaseman määrittämisestä on olennaista arvioida, täyttyvätkö yleisen verovelvollisuuden määräytymistä koskevat kriteerit.

Henkilön katsotaan olevan yleisesti verovelvollinen, mikäli hän on asunut verovuonna Suomessa. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti, tai jos hän oleskelee Suomessa jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan. Suomen kansalaisen katsotaan asuvan Suomessa kolmen vuoden ajan muuttovuoden päättymisen jälkeen, vaikka hän ei tämä aikana oleskelisikaan jatkuvasti Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Henkilö voi kuitenkin vaatia yleisen verovelvollisuuden katkeamista aikaisemmin, jos hän kykenee näyttämään olennaisten siteiden katkenneen Suomeen.

Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden selvittäminen on tarpeellista muun muassa silloin, kun verovelvollinen eläköidyttyään muuttaa pois Suomesta Espanjan lämpöön nauttimaan eläkepäivistään. Mikäli henkilön muutto tapahtuisi esimerkiksi vuonna 2022, verotettaisiin hänen maailmanlaajuisia tuloja (mukaan lukien eläketuloja) vuosina 2022-2025 TVL:n normien mukaisesti Suomessa, ellei hän näytä olennaisten siteiden katkenneen tätä aikaisemmin. Tämän jälkeen henkilö katsotaan rajoitetusti verovelvolliseksi Suomessa, jolloin hänen Suomessa verotettavia veronalaisia tuloja ovat vain Suomesta saadut tulot.

Tommi Lahdelma
OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Espanja | Tuloverolaki | Verotus

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.