Digitalisaatio etenee: panttikirjat sähköisiksi

Digitalisaatio ja julkishallinnon palvelujen sähköistäminen etenevät. Hallituksen esitys 8/2016 vp laiksi maakaaren muuttamisesta annettiin eduskunnalle 19.2.2016 ja se on hyväksytty ja laki odottaa nyt enää tasavallan presidentin vahvistusta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2017.

Lain keskeisenä sisältönä on sähköisten panttikirjojen käyttöönottaminen. Lain tultua voimaan uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä panttikirjoja. Maakaaren säännöksiä tarkistetaan myös siten, että 1.6.2017 alkaen kiinnityksiä muutettaessa vanhat kirjalliset panttikirjat muutetaan sähköisiksi. Johdonmukaisesti sähköisten panttikirjojen muuttaminen kirjalliseksi ei ole enää mahdollista. Luottolaitokset voivat jatkossa hakea hallussaan olevien kirjallisten panttikirjojen muuttamista sähköisiksi nykyistä keveämmällä menettelyllä. Tarkoituksena on näin helpottaa panttikirjojen massaluontoista muuttamista sähköiseen muotoon.

Lain voimaantulon jälkeen vanhat kirjalliset panttikirjat eivät sinänsä menetä pätevyyttään, jos ne on esimerkiksi pantattu velan vakuudeksi. Laissa säädetään kuitenkin vuoteen 2020 kestävästä siirtymäkaudesta, jonka jälkeen kirjallisia panttikirjoja ei voi enää käyttää uuden luoton vakuutena. Jos kiinteistönomistaja käyttää kirjallisia panttikirjoja luoton vakuutena ja hän haluaa käyttää näitä uuden velan vakuutena vielä vuoden 2020 jälkeen, on panttikirjat syytä muuttaa sähköisiksi.

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin kiinnityksen vahvistamista ja muuttamista sekä panttikirjan muodon muuttamista koskeviin hakemuksiin sovelletaan vanhan eli nyt vielä voimassa olevan lain säännöksiä. Ennen 1.1.2020 vanhan lain mukaisen kirjallisen panttikirjan luovuttamisella perustettuun panttioikeuteen sovelletaan samoin ennen 1.6.2017 voimassa olleita säännöksiä.

K. Kinanen
oikeusnotaari
assistentti

Lähteet:

HE 8/2016 vp
http://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/oikeudellisia_uutisia/kotimaiset_tietolahteet/uusista_kiinnityksista_annetaan_vain_sahkoisia_panttikirjoja.10131.news, 8.6.2016.
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/esine-jaymparistooikeus/sahkoistenpanttikirjojenkaytonedistaminen.html, 8.6.2016.
http://www.oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/06/panttikirjatvainsahkoisinakesakuusta2017alkaen.html, 8.6.2016.
http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804c305d, 8.6.2016.

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.