Arvonlisäverolain ja kuitintarjoamisvelvollisuudesta annetun lain muutos voimaan 2016 alusta

Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 kolme lain muutosta pienyrittäjän toiminnan keventämiseksi.

Ensimmäinen on arvonlisäverolain muutos vähäisen toiminnan alarajan nostaminen 8.500 eurosta 10.000 euroon.

Toinen on arvonlisäverolain huojennusta koskevan rajan nostaminen 22.500 eurosta 30.000 euroon.

Kolmas on kuitintarjoamisvelvollisuudesta annetun lain muutos siten, että lakia sovelletaan entisen 8.500 euron sijasta liikevaihdoltaan enemmän kuin 10.000 euron liike- ja ammattitoimintaan.

Muutokset tulisivat voimaan 2016 alussa.

Hallituksen esityksessä ei voitu arvioida alarajan nostamisen 10.000 euroon verovaikutusta kuin sanoilla ”lieventäisi pienyritysten verotusta jonkin verran”. Muutoksen piiriin kuuluu noin 2.000 sellaista yritystä, joiden toiminta suuntautuu lähinnä kuluttajille. Muutoksen odotetaan helpottavan yrittäjäksi ryhtymistä ja arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumista sekä edistävän työllisyyttä ja estävän harmaan talouden muodostumista.

Huojennuksensäännöksen ylärajan nostamisen piiriin kuuluu noin 20000 yritystä. Yhteisvaikutuksen oletetaan vähentävän verotuloja 41 milj.euroa vuodessa.

Samalla muutettu laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta jättäisi soveltamispiiristä pois noin 2.000 yritystä. Lain tavoitteena on torjua harmaan talouden ohimyyntiä ja pyrkiä puuttumaan tilanteisiin, joissa myyjä ei merkitse asiakkaalta saamaansa käteissuoritusta toimintansa tulokseen.

Rajan nostaminen 10.000 euroon on enemmän kauneuskorjaus. Vaikka muutos tulee yhtä aikaa arvonlisäverolain alarajan muutoksen kanssa ja se on sisällytetty samaan hallituksen esitykseen, ei näillä kahdella asialla ole mitään asiallista yhteyttä lain soveltamisen kannalta.
– Tapio Kinanen

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.