Artikkelit

Avustaja rikosprosessiin?

Rikosasian käsittelyssä avustajan käyttö on keskeinen oikeusturvan takaaja alkaen esitutkinnasta aina tuomioon asti. Avustaja varmistaa, että asiakkaan oikeudet ja edut tulevat huomioiduiksi ja auttaa asiakastaan ymmärtämään prosessin vaiheet.

Osituksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Osituksessa noudatetaan pääsäännön mukaan puolittamisperiaatetta siten, että kummallekin puolisolle jää osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta. Tämän säännön soveltaminen voi johtaa ajoittain kohtuuttomaan lopputulokseen. Siksi pääsääntöön on poikkeus, osituksen sovittelu.

Yrityksestä luopumisen vaikeus

Pk-yritysten yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa törmätään usein arvaamattomiin vaikeuksiin. Tunneperäisten seikkojen merkitys saattaa yllättää, mutta ne ovat omistajanvaihdoksen kannalta yhtä kriittisiä kuin taloudelliset ja juridiset syytkin -tai jopa merkittävämpiä.

Yrityskaupan karikot

Kun yrityskauppa epäonnistuu Suomessa tehdään vuosittain hieman yli tuhat yrityskauppaa. Ennen koronaviruspandemiaa kauppojen määrä oli melkein 1500. Epäonnistuneiden yrityskauppojen määrä on maailmalla ja yleisellä tasolla melko suuri. Harvard Business Review -lehden...

Menettämisseuraamus eli konfiskaatio

Rikoshyödyn tuomitseminen menetettäväksi Menettämisseuraamus eli konfiskaatio on rikosoikeudellinen seuraamus, jolla rikokseen liittyvä omaisuus tuomitaan menetettäväksi vastikkeetta valtiolle. Menettämisseuraamus ei kuitenkaan ole varsinainen rangaistus eikä se...

Edunvalvontavaltuutus – Edunvalvontavaltakirja

Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutus on erityinen valtuutuksen muoto, joka perustuu henkilön yksityisoikeudelliseen tahdonilmaisuun. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi määrätä asioidensa hoidosta etukäteen sen varalta, että tulee myöhemmin...

Liiketoimintakielto ja armahdus

Liiketoimintakiellon määrääminen Sopimattoman ja vahingollisen liiketoiminnan estämiseksi sekä liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi henkilö voidaan määrätä liiketoimintakieltoon vähintään kolmeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi....

Tarpeeton vakuustakavarikko

Vakuustakavarikon käyttö talousrikosasiassa Talousrikosasioissa varsin usein jo verotarkastuksen aikana määrätään verovelvollisen omaisuutta vakuustakavarikkoon oletettuun rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi...

Koeaika IV – Koeaikapurku

Työsopimuksen purku koeajalla Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa työsopimuksen kestosta ja tyypistä riippumatta. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla...

Koeaika III – Koeajan uusiminen

Voiko koeaikaa uusia? Koeajasta voidaan pääsääntöisesti sopia vain kerran työsuhteessa. Koeajan uusiminen on mahdollista tiettyjen edellytysten täyttyessä esimerkiksi silloin, kun työntekijä palaa entisen työnantajansa palvelukseen. Koeaikaehdon hyväksyttävyyden...

Koeaika II – Suullinen vai kirjallinen sopimus koeajasta?

Suullinenkin sopimus sitoo Koeajan ehdot ja rajat perustuvat työsopimuslakiin sekä eri alojen työehtosopimuksiin. Koeajan soveltaminen ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan koeajasta ja sen kestosta on nimenomaisesti sovittava työnantajan ja työntekijän kesken....

Koeaika I – Mikä on koeaika?

Koeajasta voidaan sopia Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta. Koeajasta sopiminen edellyttää, että sekä työnantaja että työntekijä ovat selkeästi tietoisia koeaikaehdoista ja koeajan pituudesta. Koeajan enimmäispituus...

OTA YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö tai tarjouspyyntö ohjeisella lomakkeella. Kerro lomakkeessa lyhyesti asiastasi ja jätä yhteystietosi.

Tarkemmat toimistomme yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.