Asianajotoimisto
Tapio Kinanen Law Offices

Asianajotoimisto Tapio Kinanen Law Offices pakub ettevõtlusega seotud juriidilisi teenuseid Soomes ja Eestis asuvates tegevuskohtades.

  • Praegusel kujul tegutsev büroo on asutatud 1984. aastal. Eestis alustasime juriidiliste teenuste pakkumist 1987.a.
  • Oleme spetsialiseerunud maksustamise ja finantsjuhtimisega seotud küsimustele ja nendega seotud haldustoimingutele nagu maksurevisjonid ja maksuvaidlused ning majanduskuriteod. Meie finantsjuhtimise töörühm aitab vajadusel kõigi finantsjuhtimisega seotud küsimuste lahendamisel.
  • Omaette teemadegrupi moodustavad ühingu- ja lepinguõigus, tööõigus ning kinnisvaratehingutega seotud vaidlused.
  • Kuigi suur osa vaidlustest lahendatakse jätkuvalt kohtutes, on pidevalt suurenenud kokkuleppe- ja vahekohtumenetluste hulk, ja sellest on saanud üks meie tugevustest.

Teenused

Kinnisvaratehingute käigus võib ette tulla ootamatutusi, näiteks võib selguda, et ostetud objektil on ehitusvead, puudused, probleeme käsutusega või esineb mingi muu juriidiline probleem. Selliste ebakohtade tagajärjeks võib olla hinna alandamine, kahju hüvitamise nõue või isegi tehingu tühistamine. Meie büroo kasutab vaid parimaid eksperte ja laboratooriume niiskusprobleemide ja ehitustehniliste rikkumiste väljaselgitamiseks, millega kindlustame probleemi õige ja professionaalse läbivaatamise ka kohtus.
Majanduskuritegudega seotud küsimused nõuavad kahtlusaluse õiguskaitse kindlustamiseks erilist pädevust finantsjuhtimises ja maksumenetluses.
Kahtlustus majanduskuriteos on alati tõsine ja nõuab kahtlusaluse asjatundlikku esindamist eeluurimisest alates. Süüdimõistva kohtuotsusega võib kaasneda ärikeelu seadmine ja sundtäitmine . Asjakohase kaitse korraldamine tagab kriminaalvastutuse õiglase kohaldumise.
Ühingu- ja lepinguõiguslikud küsimused on ärimaailma põhiküsimused. Lepingud moodustavad olulise osa ühingute äritegevuses. Ennetavate kokkulepetega välditakse hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi. Vaidluste lahendamise alternatiivsete menetlustega saab vältida asjatut avalikkuse tähelepanu ja keskenduda äritegevuse seisukohalt olulisele.
Töölepingud moodustavad äriühingu lepinguportfellist olulise osa, millega tuleb pidevalt tegeleda. Seetõttu tasub tööleping lasta koostada asjatundjate poolt. Aitame töölepingute sõlmimisel, lõpetamisel ja töösuhteaegsetes muudatusprotsessides. Aitame töötülide lahendamisel töövaidluskomisjonis, kohtus ja kokkuleppemenetluses.
Maksurevisjoniks tuleks valmistuda varakult, mh. riskide kaardistamise ja asjakohase dokumenteerimisega. Kui maksurevisjoni tulemusena tehakse maksuotsus, on vaja esitada tagastusnõue või kaebus, on tähtis, et ettevõte kasutaks algusest saadik professionaali abi. Tänu heale maksuküsimuste ja raamatupidamise tundmisele oleme osalenud paljudes maksurevisjonides ja esindanud oma kliente maksuvaidlustes kõigis kohtuastmetes. Meie finantsjuhtimise töörühm aitab vajadusel maksurevisjoniga seotud finantsjuhtimise küsimustes.
Vaidluste lahendamine alternatiivsete lahendamise meetoditega on kogumas populaarsust. Kompromiss on kiirem ja odavam kui kohtumenetlus. Menetluse käigus tehtav kompromissileping sünnib läbirääkimiste tulemusena ja võimaldab jätkata normaalseid ärisuhteid. Meie büroo advokaat on kantud Soome Advokatuuri vahekohtunike registrisse. Vaata siit tästä. Meie advokaat on läbinud Soome Keskkaubanduskoja Finnish Arbitration Academy -koolituse. Seega oleme vahekohtumenetluses nii esindaja kui vahekohtuniku ülesannetes.

Võta ühendust

Asianajotoimisto Tapio Kinanen
Hämeenkatu 12
05800 Hyvinkää
Puh: +358 (0)19 450 370
etunimi.sukunimi@tapiokinanen.com

Tapio Kinanen Law Offices Oü
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinna, Viro

 

 

Tapio Kinanen
asianajaja
tapio.kinanen@tapiokinanen.com

Klaus Kinanen
OTM
GSM: +358 400 315 356
klaus.kinanen@tapiokinanen.com