Päivä: 20.1.2016

Tuloverolain 50 §:n entisen sanamuodon mukaan ”omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa”. (30.12.2010/1410)

(lisää…)