Päivä: 4.1.2016

Hallitus on antanut esityksen avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamiseksi siten, että muutokset tulisivat voimaan jo ensi vuoden alusta.

Muutoksen yleistavoitteena on helpottaa pitkäaikaisia investointeja yritys- ja sijoitustoiminnan harjoittamiseksi avoimen yhtiöni ja kommandiittiyhtiön muodossa. Lakimuutokset lisäisivät jossain määrin henkilöyhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja yhtiömiesten sopimusvapautta, joka tosin on nykyisessäkin laissa varsin laaja.

(lisää…)