Asianajotoimisto
Tapio Kinanen Law Offices

Asianajotoimisto Tapio Kinanen Law Offices tarjoaa yritystoimintaan liittyvää oikeudellista palvelua Suomessa ja Virossa sijaitsevista toimipaikoista.

 • Toimisto on perustettu nykymuodossaan vuonna 1984. Oikeudellisen palvelun tarjoaminen Virossa alkoi 1987.
 • Erityisalaamme ovat verotus ja taloushallinnon erityiskysymykset ja näihin liittyvät viranomaistoimet kuten verotarkastukset ja -valitukset sekä talousrikosasiat. Taloushallintoryhmämme avustaa tarvittaessa kaikissa taloushallinnon kysymyksissä.
 • Oman erityisalansa muodostaa yhtiö- ja sopimusoikeus, työsuhdeasiat sekä kiinteistö- ja asuntokauppariidat.
 • Riitojen ratkaisu tuomioistuimissa on saanut rinnalleen kasvavan sovittelu- ja välimiesmenettelyn, joihin olemme erityisesti kouluttautuneet.

Palvelut

Kiinteistö- ja asuntokaupoissa tulla yllätyksiä, jolloin ostettua kohdetta saattaa rasittaa laatu-, vallinta- tai oikeudellinen virhe. Virheiden seurauksena voi olla hinnanalennus, vahingonkorvaus tai jopa kaupan purku. Toimistomme käyttää vain parhaimpiin lukeutuvia kosteustutkijoita ja rakennusteknisiä asiantuntijoita sekä tutkimuslaboratorioita, joilla varmistamme ongelman oikean ja ammattitaitoisen käsittelyn myös tuomioistuimessa.
Talousrikosasiat vaativat epäillyn oikeusturvan varmistamiseksi erityistä perehtyneisyyttä taloushallintoon ja verotusmenettelyyn.
Talousrikosepäilyt ovat aina vakavia ja vaativat epäillyn asiantuntevan avustamisen esitutkinnasta lähtien. Talousrikostuomio saattaa johtaa liitännäisseuraamuksiin kuten liiketoimintakieltoon ja ulosoton aggressiivisiin toimiin. Asianmukainen puolustuksen järjestäminen varmistaa rikosvastuun oikeudenmukaisen kohdentumisen.
Yhtiö- ja sopimusoikeudelliset asiat ovat liike-elämän perusasioita. Sopimukset ovat olennainen osa yhtiöiden liiketoimintaa. Ennakoivalla sopimisella vältetään riitojen syntyminen. Vaihtoehtoisilla riidanratkaisumenetelmillä voidaan välttää tarpeeton julkisuus ja keskittyä liiketoiminnan oleellisiin tarpeisiin.
Työsopimukset ovat osa yhtiön aktiivista sopimuskantaa, joka vaatii jatkuvaa hoitoa. Työsopimus ja toimihenkilön toimisopimus kannattaa teettää asiantuntijalla. Avustamme työsopimusten solmimisessa, päättymisessä ja työsuhteen keston aikaisissa muutosprosesseissa. Avustamme työsuhderiidoissa kaikissa oikeusasteissa ja sovittelumenettelyssä.
Verotarkastukseen tulee valmistautua hyvissä ajoin mm. riskien kartoituksella ja asianmukaisella dokumentoinnilla. Verotarkastuksen johtaessa jälkiverotusesityksiin, oikaisuvaatimuksiin ja verovalituksiin on tärkeää, että yritys käyttää asiantuntijaa alusta lähtien. Verotuksen ja kirjanpidon tuntemuksemme myötä olemme osallistuneet lukuisiin verotarkastuksiin ja hoitaneet verovalitusasioita kaikissa oikeusasteissa. Taloushallintoryhmämme avustaa tarvittaessa verotarkastuksiin liittyvissä taloushallinnon kysymyksissä.
Riitojen ratkaisu vaihtoehtoisin riidanratkaisumenetelmin kasvattaa suosiotaan. Sovittelu on tuomioistuinprosessia nopeampi ja edullisempi. Menettelyssä päätettävä sovintosopimus on molempien osapuolten neuvottelun tulos ja mahdollistaa normaalien liikesuhteiden jatkamisen. Toimistomme asianajaja on Suomen Asianajajaliiton sovittelijarekisteriin merkitty kouluttautunut sovittelija. Katso tästä. Asianajajamme on käynyt Suomen Keskuskauppakamarin Finnish Arbitration Academy –koulutuksen. Esiinnymme siten välimiesmenettelyissä sekä asiamiehen että välimiehen tehtävissä.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Tapio Kinanen
Hämeenkatu 12
05800 Hyvinkää
Puh: +358 (0)19 450 370
etunimi.sukunimi@tapiokinanen.com

Tapio Kinanen Law Offices Oü
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinna, Viro

 

 

Tapio Kinanen
asianajaja
tapio.kinanen@tapiokinanen.com

Klaus Kinanen
OTM
GSM: +358 400 315 356
klaus.kinanen@tapiokinanen.com

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Aihe

  Viesti